Твамлі, Е., С. Нунен, Ґ. Савла, Д. Шизер, Е. Джек, Д. Ассонов, Я. Українська, Ж. Комова, А. Осадчий, . О. Чабан, and О. Хаустова. “Cognitive Symptom Management and Rehabilitation Therapy (CogSMART) for Traumatic Brain Injury. Treatment Manual (ukrainian version). 2nd Part: Sessions 5-8”. Psychosomatic Medicine and General Practice, vol. 6, no. 2, June 2021, p. e0602291, doi:10.26766/pmgp.v6i2.291.