open access

Abstract

This is a conference abstract from the "Psychosomatic Medicine Of The XXI Century: Realities And Perspectives" Congress. It is dedicated to the manifestations of functional dyspepsia in case of resentment emotions.

Актуальність

Загальновідомо, що емоції образи (ЕО) є достатньо поширеним душевним явищем. Ці емоції в онтогенезі людини з’являються у ранньому віці (5-11 місяців від народження дитини). Було помічено, що поряд з цими емоціями пацієнти виказують «гастроентерологічні скарги».

Мета дослідження

Дослідження особливості клінічних проявів функціональної диспепсії (ФД) у пацієнтів з ЕО.

Методи і матеріали

Обстежено 13 осіб з ЕО у яких було діагностовано ФД. Проведено фіброезофагогастродуоденоскопію, тест на Helicobacter Pylori, застосовані Римські критерії IV.

Результати

У всіх обстежених ЕО були такого типу: усвідомлювані, короткочасні, відкриті, теперішні образи на іншу людину або на групу людей. Диспепсичні скарги з’явились протягом доби після перенесеного стресу з формуванням ЕО. Виділено 2 групи: I група – 6 чоловіків з середнім віком 34,17 р.; II група – 7 жінок з середнім віком 31,57 р. В цих групах важкість та відчуття переповнення в епігастрії було у 3 (50,00 %); 4 (57,14 %); (р>0,05). Болі в епігастрії відмічали в себе 4 (66,67 %); 2 (28,57 %); (р>0,05). Відчуття печіння в епігастрії були в 1 (16,67 %); 4 (71,43 %); (р=0,073). Нудота турбувала 1 (16,67 %); 3 (42,86 %); (р>0,05). На порушення апетиту скаржились 5 (83,33 %); 6 (85,71 %) жінок (р>0,05). Окремо слід визначити групу, яка не залучалась до дослідження та складала 4 особи віком 60+, з полігамними емоціями та диспепсичними скаргами. Особливість цієї групи: нашарування застарілих та теперішніх ЕО, важкість у диференціації цих ЕО та відслідковування взаємозв’язку ЕО та ФД.

Висновки

Таким чином, знайдено тенденцію до переважання скарг на печіння в епігастрії у жінок. За рештою симптомів ФД достовірної різниці між клінічними проявами у жінок та чоловіків з ЕО не виявлено. Враховуючи отримані перші клінічні результати на малій вибірці, сформовані рекомендації щодо подальших наукових досліджень: більш ретельно вивчати наявність та типологію ЕО у пацієнтів з ФД, дослідити можливість та ефективність застосування корекції емоційного стану поряд з медикаментозною терапією.