open access

Abstract

This is a conference abstract from the "Psychosomatic Medicine Of The XXI Century: Realities And Perspectives" Congress. It is dedicated to the psychogenic provocation of exacerbation of plaque psoriasis.

Актуальність

Псоріаз на сучасному етапі залишається одним з найбільш поширених хронічних дерматозів і займає одне з провідних місць серед актуальних проблем сучасної дерматології. На даний час все більшого визнання в дерматології набуває психосоматичний підхід, що передбачає сприйняття людини в єдності з його біологічним і психічним станом, та визначає необхідність вивчення психоемоційних розладів при хронічних дерматозах.

Мета дослідження

Провести аналіз впливу психічних факторів на загострення псоріазу і рівень тривожних розладів.

Матеріали і методи

Під наглядом перебувало 56 хворих на розповсюджений псоріаз, що були госпіталізовані в стаціонар ДУ „Інститут дерматології та венерології НАМН України” в стадії загострення захворювання. З числа обстежених хворих жінок було 29 (51,7%), чоловіків - 27 (48,2%) у віці від 21 до 58 років, тобто особи молодого та середнього віку згідно класифікації ВООЗ. Усі пацієнти піддавалися комплексному клінічному психосоматичному і патопсихологічному обстеженню. Тяжкість та розповсюдженість шкірного процесу у хворих на псоріаз оцінювалася за індексом PASI та коливалася від 37 до 62 балів. Реактивну тривожність у хворих на псоріаз вивчали за шкалою самооцінки Спілбергера–Ханіна. 

Результати

Анамнестичні дані показали, що загострення частіше відзначалися в зимовий період, а влітку процес регресував, однак у 6 хворих найбільш важкими формами дерматозу загострення зберігалося і влітку. Факторами, що сприяють виникненню рецидивів псоріазу були у 32 пацієнтів (57,14%) стрес, у 7 пацієнтів (12,5%) - різні простудні захворювання, у 6 (10,71%) — сезонні зміни погоди, у 6 (10,71%) - порушення в дієті, у 2 (3,57%) - медикаментозні препарати, у 3 (5,35%) провокуючими факторами були професійні шкідливості. Встановлено, що 36,58% хворих мали помірний та 39,02% високий рівень реактивної тривожності; 34,96% хворих мали помірний та 32,24% високий рівень особистої тривожності

Висновки

Таким чином, можна припустити, що тривалий виснажливий перебіг псоріазу, з численними рецидивами призводять до неадекватних реакцій на фактори стресу, розвитку психологічного дискомфорту. Що, в поєднанні з вираженим косметичним дефектом сприяє формуванню психосоматичних розладів, які проявляються частішими рецидивами та тривожними порушеннями.