open access

Abstract

This is a conference abstract from the "Psychosomatic Medicine Of The XXI Century: Realities And Perspectives" Congress. It is dedicated to the evaluation of the quality of life of patients who use alcohol with harmful effects and have somatic complaints in primary medical care.

Актуальність

Дослідження якості життя хворих, які звертаються з соматичними скаргами до сімейних лікарів і вживають алкоголь набуває більшого значення у світовій медичній практиці, оскільки дозволяє оцінити вплив коморбідних порушень на фізичне, психологічне і соціальне функціонування пацієнта, контролювати правильність реабілітаційних програм після лікування, прогнозувати перебіг основної хвороби.

Мета роботи

Метою роботи була оцінка якості життя пацієнтів, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками і звертаються з соматичними скаргами до сімейних лікарів.

Матеріали та методи дослідження

Нами було відібрано 150 тематичних хворих віком від 18 до 65 рр., які зверталися з соматичними скаргами до сімейного лікаря в заклади амбулаторної допомоги загального профілю. Пацієнти, за умови інформованої згоди, були обстежені із застосуванням розробленої уніфікованої карти, яка включає АУДІТ-тести та психодіагностичні методики, зокрема, опитувальник «Якість життя-100» (Mezzich, 1999).

Результати дослідження

Проаналізувавши результати опитувальника «Якість життя-100», встановлено, що декілька більше задоволені якістю життя були пацієнти молодшої вікової групи (18-35 рр.). Залежно від сімейного стану найбільш висока задоволеність якістю життя у одружених осіб, більш низька – у пацієнтів, які перебували у цивільному шлюбі та вдівців. Знижені показники якості життя відмічались у осіб, які мають середню освіту, дещо збільшені у пацієнтів із середньою спеціальною освітою, а у хворих з вищою освітою якість життя має середній результат, що, можливо, обумовлено соціально-економічною та політичною ситуацією у країні. Найнижча задоволеність респондентів відмічалась психологічним та фізичним благополуччям, особистісною реалізацією. Відносна задоволеність була міжособистісною взаємодією, можливістю самообслуговування та незалежністю дій.

Висновки

В результаті проведеного дослідження встановлено, що у всіх пацієнтів, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками і звертаються з соматичними скаргами до сімейних лікарів спостерігається значне зниження показників якості життя у фізичній, психологічній та соціальній сферах.