open access

Abstract

This is a conference abstract from the Scientific-practical сonference "Psychosomatic medicine: science and practice". It is dedicated to gender features of alcohol use with harmful consequences in mental and physical pathology in family practice.

Актуальність

За останніми даними ВООЗ, через вживання алкоголю щорічно у світі помирає близько 3 млн осіб. Лікування хворих, які звертаються із соматичними скаргами до сімейних лікарів і вживають алкоголь зі шкідливими наслідками, є однією з найскладніших проблем сучасної медицини в Україні та світі. Проведені дослідження доводять, що коморбідні порушення погіршують перебіг основного захворювання і призводять до його хронізації, інвалідизації та передчасної смерті працездатного населення.

Мета роботи

Дослідити ґендерні особливості вживання алкоголю зі шкідливими наслідками при психічній та соматичній патології в практиці сімейної медицини.

Матеріали та методи

Нами було відібрано 240 тематичних хворих, які звертались із соматичними скаргами до сімейного лікаря в заклади амбулаторної допомоги загального профілю. Досліджувана група складалась із 155 (64,6%) чоловіків та 85 (35,4%) жінок віком від 18 до 60 років. Пацієнти, за умови інформованої згоди, були обстежені із застосуванням розробленої уніфікованої карти, яка включає психодіагностичні методики та AUDIT-тести.

Результати та їх обговорення

Проаналізувавши результати тесту ALCOHOL-AUDIT, було встановлено, що в ґендерному плані жінки вживають алкоголь менше за чоловіків: 30% та 70%, відповідно. Психодіагностичне дослідження визначило, що у чоловіків превалює вираженість депресивного компоненту більше, ніж тривожного і астенічного. Рівень свідомості особистісної провини вживання алкоголю знижений, також виявлено суттєвий прояв суб`єктивної раціоналізації власної негативної поведінки. У жінок на перший план виходить стрімке зростання астенічної симптоматики. Також відмічаються високі емоційні коливання з більшою вираженістю тривожного компоненту та швідкий темп розвитку психічної і соматичної декомпенсації. Чинники початку негативної динаміки вживання алкоголю у жінок частіше мають міжособистісний характер.

Висновки

Робота висвітлює основні ґендерні особливості вживання алкоголю зі шкідливими наслідками при коморбідній психічній та соматичній патології в практиці сімейної медицини.