Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Conference Abstract
Published: 2022-10-29

Dynamics of the prevalence of chronic alcoholism in Odesa region during the COVID-19 pandemic

State institution "Odesa Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine"
State institution "Odesa Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine"
State institution "Odesa Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine"
State institution "Odesa Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine"
State institution "Odesa Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine"
State institution "Odesa Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine"
the prevalence of chronic alcoholism, the COVID-19 pandemic, Odesa region

Abstract

This text is the thesis of the 3rd congress with international participation "Psychosomatic medicine of the 24th century: realities and prospects". The following is devoted to the study of the dynamics of the prevalence of chronic alcoholism in the Odesa region during the COVID-19 pandemic.

Актуальність

За даними вчених, більшість людей під час пандемії COVID-19 переживають гострий стресовий розлад, багато хто зіткається з посттравматичним стресовим розладом. У декотрих людей наслідки від пережитого проявляються у вигляді затяжних тривожних розладів, депресивних епізодів, невротичних порушень. Пандемія COVID-19 може впливати на споживання алкоголю – люди через стрес, викликаний пандемією, проблемами, пов'язаними з поверненням до «звичайного» життя і нездатності застосувати стратегії подолання труднощів вживають більше алкоголю.

Мета

Метою нашої роботи було вивчити наявність впливу пандемії COVID-19 на поширеність хронічного алкоголізму (далі – ХА).

Матеріали і методи

В дослідженні використовувались дані статистичної звітності КУ «Одеський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Одеської обласної ради щодо захворюваності та поширеності ХА за останні 12 років (2009-2020рр.). Аналіз статистичних даних проводився з урахуванням адміністративного розподілу території Одеської області до реформи децентралізації 2020р. (6 міст та 26 районів). Обробку та аналіз матеріалів проводили за допомогою епідеміологічних, санітарно-статистичних методів.

Результати дослідження

Дослідження показало, що взагалі по Україні за 2009-2020рр., спостерігалось поступове щорічне зниження рівня поширеності ХА. За останні 12 років рівень показника знизився на 12,88% – з 1324,2 на 100 тис.нас. у 2009р. до 1058,4 на 100 тис.нас. у 2020р., зокрема за роки пандемії – на 2,05% (2019р. – на 0,89%; 2020р. – на 1,17%).

По Одеській області спостерігалася схожа ситуація. За 12 років рівень поширеності ХА поступово знизився на 9,82% (з 1405,1 на 100тис.нас. у 2009р. до 1267,1 на 100тис.нас. у 2020р.), зокрема за роки пандемії – на 0,65% (2019р. – на 0,37%; 2020р. – на 0,28%). Однак, слід зазначити більш повільний темп зниження рівня показника по області у порівнянні з рівнем по Україні взагалі. Так, якщо у 2009р. обласний показник перевищував національний на 6,11%, то у 2020р. – вже на одну п’яту.

По сільським районам області з 2009р. по 2020р. рівень поширеності ХА знизився на 4,77% (з 1824,1 на 100тис.нас. у 2009р. до 1737,1 на 100тис.нас. у 2020р.), зокрема за час пандемії – на 0,61% (2019р. – на 0,19%; 2020р. – на 0,42%). Однак, по сільським районам області ситуація із поширеністю ХА не була настільки однозначною (зростання рівня показника було зафіксовано у 2014р. – на 0,20%, 2016-2017рр. – на 1,36%).

Слід зазначити, що окремо по адміністративним територіям поступове щорічне зниження рівня поширеності ХА спостерігалася тільки у містах Южному (12 років – на 17,88%; 2019-2020рр. – на 0,80%) і Теплодарі (12років – на 59,21%; 2019-2020рр. – 26,60%), Овідіопольському (12 років – на 11,95%; 2019-2020рр. – на 2,68%) та Окнянському (12 років – на 46,39%; 2019-2020рр. – на 5,66%) районах. По іншим адміністративним територіям спостерігались коливання рівня показника впродовж вивчаємого терміну.

По місту Одесі спостерігалося, навпаки, зниження рівня поширеності ХА з 2009р. по 2018р., включно (з 848,7 на 100тис.нас. у 2009р. до 730,4 на 100тис.нас. у 2018р. – на 13,94%). За роки пандемії, навпаки, рівень показника зріс на 0,37 % (2019р. – на 0,07%; 2020р. – на 0,30%). Слід зазначити, що по місту Одесі – найнижчий рівень поширеності ХА в області.

Найвищий рівень поширеності ХА у 2020р. – у Роздільнянському районі (2954,2 на 100тис.нас.). В зазначеному районі зниження рівня поширеності ХА спостерігалось тільки у 2018 (на 10,45%) та 2019 (на 5,46%) роках. За минулі 12 років рівень показника зріс на 17,78%, за час пандемії, навпаки знизився на 4,54%.

У місті Теплодарі, де у 2009р. був найвищий рівень поширеності ХА (2912,1 на 100тис.нас.), за минулі роки рівень показника знизився на 59,21%, зокрема найбільші темпи зниження були зафіксовані під час пандемії – на 26,60% (2019р. – на 14,29%; 2020р. – на 14,36%), і склав у 2020р. 1618,5 на 100тис.нас.

Висновок

Таким чином, за даними нашого дослідження виявлено загальну тенденцію по Україні та Одеській області до зниження рівня поширеності ХА. Однозначного впливу пандемії COVID-19 на ступінь поширеності ХА виявлено не було. Зазначене питання потребує більш глибокого подальшого вивчення.

How to Cite

1.
Goncharov В, Bondarenko Д, Dementiev С, Varetska О, Potienko Л, Maksymenko Ю. Dynamics of the prevalence of chronic alcoholism in Odesa region during the COVID-19 pandemic. PMGP [Internet]. 2022 Oct. 29 [cited 2023 Jan. 30];7(2). Available from: https://e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/371