open access

Abstract

At present, the vast majority of modern techniques for the diagnosis of post-traumatic states focused not on the classification of ICD (International Classification of Diseases - 10), developed by WHO, but on the DSM (Diagnostic and statistical tools for mental disorders). Recently was published 5th revision of DSM, in which the diagnostic criteria for PTSD significantly changed. In the current global context instead of four clusters of symptoms in previous DSM, DSM-5 also have fifth. It included claster with negative alterations in mood and cognition. These changes were triggered by the views of experts in the field of cognitive-behavioral therapy - basic scientific proven treatment of posttraumatic stress. Scales for assessing PTSD - CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5) and PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5) also have changed. Due to the high relevance of timely diagnosis and assessment of PTSD in Ukraine there is a need for translation and adaptation of scales for use in Ukrainian population.
Currently we have translated and adapted these scales provided by the National Center for PTSD in the United States (National Center for PTSD). Reliability and validity CAPS-5 and PCL-5 assessed in the study "The effectiveness of short-term cognitive behavioral therapy for PTSD". According to the pre-processed data reliability (α-Cronbach) and validity similar to those obtained in the US population. Publishing of final results is planned for 2017. 

The original scales:

 1. Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013). The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Scale available from the National Center for PTSD at www.ptsd.va.gov.
 2. Weathers, F.W., Blake, D.D., Schnurr, P.P., Kaloupek, D.G., Marx, B.P., & Keane, T.M. (2013). The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5). Interview available from the National Center for PTSD at www.ptsd.va.gov.

Шкала PCL-5 (Перелік симптомів ПТСР)

Далі будуть перераховані проблеми з якими інколи стикаються люди, що пережили сильну стресову подію: будь ласка, тримаючи у голові найгіршу подію, уважно прочитайте проблеми та відмітьте наскільки вони вас турбували протягом останнього місяця (Таблиця 1).

Будь ласка, коротко опишіть подію (якщо це викликає сильне занепокоєння пропустіть цей пункт):...

Протягом останнього місяця, як сильно вас турбували Зовсім ні Трохи Помірно Відчутно Дуже
1 Повторювані, хвилюючі та небажані спогади стресового досвіду? 0 1 2 3 4
2 Повторювані, хвилюючі сновидіння про стресовий досвід? 0 1 2 3 4
3 Раптове почуття або події, ніби стресовий досвід знову трапляється? 0 1 2 3 4
4 Почуття засмученості, коли щось нагадує про стресовий досвід? 0 1 2 3 4
5 Сильні фізичні реакції, коли щось нагадувало про стресовий досвід (наприклад, серцебиття, утруднене дихання, потіння)? 0 1 2 3 4
6 Уникання спогадів, думок або почуттів, пов’язаних із стресовим досвідом? 0 1 2 3 4
7 Уникання зовнішніх стимулів (людей, предметів, місць…), які нагадують про стресовий досвід? 0 1 2 3 4
8 Проблеми згадування важливих моментів стресового досвіду? 0 1 2 3 4
9 Сильні негативні переконання про себе, інших людей або навколишній світ (наприклад, «я поганий», «зі мною щось дуже не так», «нікому не можна довіряти», «світ – небезпечне місце»)? 0 1 2 3 4
10 Самозвинувачення або звинувачення інших на рахунок стресового досвіду, або того, що сталося після нього? 0 1 2 3 4
11 Сильні негативні емоції, такі як страх, жах, злість, почуття провини або сором? 0 1 2 3 4
12 Втрата інтересу до тієї активності (діяльності), яка раніше приносила задоволення? 0 1 2 3 4
13 Відчуття віддаленості або відокремленості від інших? 0 1 2 3 4
14 Проблеми у переживанні позитивних емоцій (наприклад, незмога у відчутті радості або любові по відношенні до близької людини) 0 1 2 3 4
15 Роздратування, спалахи гніву, агресивна поведінка? 0 1 2 3 4
16 Те, що ви дуже ризикуєте або робите речі, які можуть зашкодити? 0 1 2 3 4
17 Бути «на взводі» або «на сторожі»? 0 1 2 3 4
18 Відчуття постійної напруги? 0 1 2 3 4
19 Труднощі із зосередженістю? 0 1 2 3 4
20 Проблеми із засинанням або нічні прокидання? 0 1 2 3 4
Таблиця 1.Перелік симптомів ПТСРПереклад та адаптація: Хаустова О.О., Трачук Л.Є., Безшейко В.Г. Оригінал за посиланням 1.

Інтерпретація PCL-5

Опитувальник PCL-5 складається із 20 питань, кожне з яких оцінюється від 0 до 4 балів в залежності від вираженості симптому. Цей опитувальник зазвичай використовується для скринінгу ПТСР. Питання по цій шкалі відображаються відповідні кластери симптомів ПТСР згідно із класифікацією DSM-5:

 • Критерій А – опис травматичної події.
 • Критерій В, симптоми інтрузії – від 1 по 5-те запитання.
 • Критерій C, симптоми уникнення – 6 та 7 запитання.
 • Критерій D, негативні думки та емоцій – від 8 по 14 запитання.
 • Критерій Е, симптоми надмірної реактивності – від 15 по 20 запитання.

Мінімально можливий бал – 0, максимально можливий – 80. Для діагнозу ПТСР наявність експозиції до травматичної події є обов’язковою.

Є 2 підходи щодо інтерпретації результатів. Клінічно значущими симптоми вважаються, якщо:

 1. Підрахунок по кластерах симптомів. Пацієнт відповідає на 2+ балів по одному запитанню із критеріїв В та С, та на два запитання – критеріїв D та E.
 2. Підрахунок загальної кількості балів. Пацієнт загалом набирає 33 або більше балів.

Інтерпретація CAPS-5

Структуроване клінічне інтерв’ю CAPS-5 зазвичай використовується для постановки діагнозу ПТСР. CAPS-5 оцінює основні критерії цього розладу, ступінь функціональних порушень та клінічну оцінку тяжкості розладу та зміну тяжкості у процесі лікування. Пункти, які використовуються у цій шкалі, відповідають діагностичним критеріям ПТСР згідно із настановою DSM-5:

 • Критерій А – наявність травматичної події.
 • Критерій B – 5 запитань стосовно симптомів інтрузії.
 • Критерій С – 2 запитання щодо симптомів уникнення.
 • Критерій D – 7 запитань стосовно негативних думок та емоцій.
 • Критерій Е – 6 запитань щодо надмірної реактивності/збудливості.
 • Критерій F – тривалість симптомів (має бути >1 місяця).
 • Критерій G – Порушення спричиняє клінічно значущий дистрес або погіршення в соціальній, професійній або іншій важливій сфері функціонування.

Для констатації ПТСР пацієнт повинен мати експозицію до травмуючої події, набрати 2 або більше балів хоча б по одному із запитань критеріїв В та С, а також 2 або більше балів хоча б по двом запитанням критеріїв D та E. Тривалість симптомів має складати >1 місяця. «Загальні рейтинги» є допоміжними для визначення ступеню функціональних порушень, тяжкості розладу, змін під час лікування, рівня деперсоналізації/дереалізації та валідності результатів.

References

 1. Weathers FW, Litz BT, Keane TM, Palmieri PA, Schnurr PP. The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). National Center for PTSD. 2013. Publisher Full Text
 2. Weathers FW, Blake DD, Schnurr PP, Kaloupek DG, Marx BP, Keane TM. The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5). National Center for PTSD. 2013. Publisher Full Text